New: Johnny Mac “Somebody Awake Dadi (Gotye // Katy Perry // Dyro // Tommy Trash // Steve Aoki)”