New: DOSVEC “Somebody Nasty (Gotye // Notorious B.I.G.)”