New: Flubba remixes Nicki Minaj’s “Beez in the Trap”